De arbeidende borgerne er grunnstammen i driften av studenthuset og sørger for at Driv bemannes. Som frivillig kan du for eksempel arbeide som bartender, ordensvakt, artistvertskap, quizvert, tekniker eller innenfor PR og markedsføring. 

Som frivillig får du gratis medlemskap og gode fordeler Studentsamfunnet Driv kan tilby som godtgjørelse for den viktige innsatsen du gjør!

Intet studentsamfunn uten utøvende borgere som sørger for at kulturer lever i beste velgående. Borgerskap som utøvende borger gjelder deg som er medlem i en eller flere av følgende foreninger:
Ompagniet, Det Norske Mannskor av 1995, Mannskoret Ultralyd, Cantus Cordis, TAKk – Tromsø Akademiske Kvinnekor, PhotOrange, Det Gode SELskab, Driv Band, Teateraksen, Munins Rike, Tromsøstudentenes Diktforening og TIDE – Tromsø International Dramatic Ensemble.

Les mer om gruppene

Become a volunteer

We are working hard to make sure Tromsø´s students have a great place to chill. We host big happenings such as concerts, as well as one of our most brilliant concepts HELEdriv, which means that the whole building is open for everyone. 

Any questions? Send us an email blimed@driv.no