Munins Rike

Munins Rike

Munins Rike er Studentsamfunnet drivs bruktbokhandel. Bruktbokhandelen har som formål å fremme gratisprinsippet og tanken om lik rett til utdanning. Vi driftes på et idealistisk grunnlag og et nullbudsjett.  Vi finns også i fysisk form, med lokaler innerst i studentgangen i Teorifagsbygget Hus 2 (1.etg). Her tar vi imot brukte bøker og selger dem videre for svært vennlige priser.

Vi er en liten gruppe studenter som jobber med å realisere potensialet til bruktbokhandelen fullt ut, og vi leter fremdeles etter nye ildsjeler som kan være med på å videreutvikle konseptet, eller bare ta et skift i bokhandelen en dag.

Om DU har lyst til å bidra er det bare å ta kontakt. 

Arbeidet er sesongbasert med topper rundt semesterstart for salg av bøker, og semesterslutt for innhenting av nye. Mesteparten av bøkene våre får vi fra sisteårsstudenter som ikke trenger dem lenger, og fra dungen av bøker fra klipte bokskap som aldri ble hentet.

Ellers er vi veldig interesserte i ideene du har å komme med. Kanskje vil du arrangere en bokbyttedag, lage lesekrok på studenthuset eller har ideer til en boksalg-app som kan gjøre ting litt lettere for alle. Uansett er du hjertelig velkommen inn i ravneredet.

Leder

Håvard Uhre Halvorsen
Epost:
muninsrike@gmail.com