Valg av nytt hovedstyre

Hovedstyret er det øverste organet for borgere på Studentsamfunnet Driv etter Årsmøtet. Presidenten av Hovedstyret er Studentsamfunnet drivs ansikt utad, sammen med daglig leder, og den øverste lederen for borgerne på huset. Videre består hovedstyret av Visepresident, finansminister, samferdselsminister, innenriksminister, utenriksminister, arbeidsminister, kulturminister og sosialminister.

Ønsker du å stille til valg eller vite mer om vervene? Ta kontakt med valgkomiteen på valg@driv.no

Sider

Abonner på Studentsamfunnet Driv RSS